COMPANY
เวทีความคิด    อ่านทั้งหมด คลิก
  •  
  • วันที่ 05 ธันวาคม 2564
อัยการมีคำสั่งฟ้องผู้ต้องหา 13 คน ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 และ 116
Loading...
แสดงความคิดเห็น
 
 
Copyright © 2013-2021 www.close-upthailand.com All rights reserved.