COMPANY
เวทีความคิด    อ่านทั้งหมด คลิก
  •  
  • วันที่ 05 ธันวาคม 2564
อยากจะบอกคนไทยทุกคน มาตรา 112 ไม่ได้ใช้เลย เพราะอะไรรู้มั้ย เพราะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านทรงพระเมตตา ไม่ให้ใช้
Loading...
แสดงความคิดเห็น
 
 
Copyright © 2013-2021 www.close-upthailand.com All rights reserved.