COMPANY
เวทีความคิด    อ่านทั้งหมด คลิก
  •  
  • วันที่ 05 ธันวาคม 2564
ถ้าถูกเชิญแบบ20 มหาเศรษฐีพระอาจารย์พยอม กัลยาโณ จะเสนออะไรนายกรัฐมนตรี(คลิ๊ก)
Loading...
แสดงความคิดเห็น
 
 
Copyright © 2013-2021 www.close-upthailand.com All rights reserved.