COMPANY
เวทีความคิด    อ่านทั้งหมด คลิก
  •  
  • วันที่ 05 มิถุนายน 2563
นักสิทธิมนุษยชนชี้ น้ำผึ้ง เป็นบุคคลไร้สัญชาติในไทยคนแรกที่ถูกสหรัฐฯ ปฏิเสธไม่ออกวีซ่าให้
Loading...
แสดงความคิดเห็น
 
 
Copyright © 2013-2020 www.close-upthailand.com All rights reserved.