COMPANY
เวทีความคิด    อ่านทั้งหมด คลิก
  •  
  • วันที่ 20 กันยายน 2562
ตรรกวิบัติ: ไม่ยอมขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ อ้างไม่พัฒนาทักษะ
Loading...
แสดงความคิดเห็น
 
 
Copyright © 2013-2019 www.close-upthailand.com All rights reserved.