COMPANY
เวทีความคิด    อ่านทั้งหมด คลิก
  •  
  • วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563
"รัฐบาลเก่าจบไปแล้ว นี่คือรัฐบาลใหม่"ถ้อยแถลงนายกนัดแรกกับบทรัฐบาลใหม่ "ลุงตู่2" ลองฟัง.
Loading...
แสดงความคิดเห็น
 
 
Copyright © 2013-2020 www.close-upthailand.com All rights reserved.